نرم افزار حسابداری

زنجیره های نرم افزار

حسابداری

 • تجمیع اسناد (روزانه، روزانه به تفکیک نوع سند، دوره ای، ماهانه) جهت کاهش اسناد برای تهیه روکش سند

 • امکان تعریف کدینگ حسابداری تا 6 سطح (گروه،کل، معین و سه سطح شناور تفضیلی1، تفضیلی2، تفضیلی3)

 • دارای کدینگ پیش فرض (بازرگانی، خدماتی، تولیدی و پیمانکاری)

 • کنترل اسناد در سطوح پیش نویس، ارجاع، رسیدگی، تصویب، قطعی

 • قابلیت استفاده برای شرکتهای متوسط و بزرگ

 • تخصیص سطح دسترسی به کلیه فرم ها

 • تخصیص سطح دسترسی به تفصیلی ها

 • ثبت تغییرات اسناد حسابداری

برخی قابلیت ها

 • امکان آرشیو ضمائم سند در سند حسابداری بصورت پی دی اف، عکس و …

 • انجام عملیات پایان سال مالی (بستن حسابهای موقت و صدور سند اختتامیه)

 • انجام عملیات شروع سال مالی (ایجاد سال مالی ، ایجاد سند افتتاحیه)

 • امکان جابجایی معین و تفضیلی ها به صورت گروهی در اسناد

 • امکان ارسال سند تسهیم سود سهامداران به نسبت سهام

 • امکان ارسال تمامی گزارشات و اسناد به Excel

 • امکان دریافت سند حسابداری از Excel

 • امکان ارسال و دریافت اسناد از فایل

 • حسابداری ارزی

خرید وفروش

 • امکان صدور سند حسابداری فروش و حواله فروش همزمان با ثبت فاکتور فروش

 • امکان صدور سند حسابداری خرید و رسید خرید همزمان با ثبت خرید

 • امکان تنظیم شرح سند حسابداری توسط کاربر

 • امکان مشاهده سود و زیان هر فاکتور با دو روش شناسایی ویژه و میانگین موزون

 • امکان تعیین سقف اعتباری برای مشتریان و کنترل آن در زمان ثبت فاکتور فروش

 • قابلیت تهیه گزارشات ارزش افزوده

برخی از قابلیتها

 • ثبت فاکتورهای خرید و فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش

 • ثبت تخفیفات درصدی و ریالی در هرسطر از فاکتورهای خرید وفروش

 • محاسبه ارزش افزوده فاکتورهای خرید وفروش

 • ثبت تخفیفات کلی بعد از ارزش افزوده

 • امکان ثبت عوامل افزاینده و کاهنده فاکتورهای خرید و فروش

 • ثبت هزینه های بهای تمام شده فاکتورهای خرید

 • ثبت پیش فاکتورهای فروش

 • ثبت رسید تحویل مستقیم (حواله مصرف مستقیم)

 • ثبت بازاریاب و محاسبه پورسانت

انبارداری

 • امکان نگهداری بصورت تعدادی/ریالی به صورت مجزا با دسترسی های جداگانه

 • گزارش تحلیلی انبار

 • سطح دسترسی انبار

برخی از قابلیت ها

 • ثبت کلیه رسید و حواله ها به صورت تعدادی یا ریالی

 • روش ثبت موجودی های انبارها به دو روش دائمی و ادواری

 • قیمت گذاری دائمی به روش میانگین موزون

 • تعریف انبارها به تعداد نامحدود

 • تعریف کالاها به صورت دسته بندی در چهار سطح

 • امکان انبارگردانی

 • کنترل تعمیرات خارج از سازمان

 • ثبت رسید موقت

 • ثبت درخواست کالا از انبار

خزانه داری

 • هشدار سررسید چک های دریافتی و پرداتی به کاربر در زمان ورود به نرم افزار به همراه قابلیت تنظیم تعداد روزهای مانده به تاریخ سررسید چک

 • امکان ارتباط اسناد دریافتی و پرداختی با فاکتورهای خرید و فروش (تسهیم)

 • راس گیری دریافت و پرداخت به همراه ماشین حساب راس گیری چک

 • صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک با ثبت اسناد خزانه

 • امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ارزی

 • تنظیم و پیکربندی ویژگی های چک جهت چاپ چک

 • گزارش وضعیت نقدینگی و وضعیت نقدینگی روزانه

 • امکان تنظیم شرح سند حسابداری توسط کاربر

 • ثبت اسناد انتظامی به همراه گزارشات مرتبط

 • ثبت تسهیلات، تسویه تسهیلات

 • ثبت ضمانت نامه ها

برخی از قابلیت ها

 • ثبت کلیه مبادلات پولی

 • تعریف دسته چکها به همراه گزارش کنترل برگ های چک

 • ثبت دستور پرداخت چک

 • عملیات چک های دریافتی و پرداختی

حقوق و دستمزد

 • امکان محاسبه و ثبت سند حسابداری علی الحساب ماهانه ذخیره سنوات و عیدی

 • ایجاد دیسکت بانک (جهت واریز گروهی حقوق) با فرمت بانک های کشور

 • یکپارچه بودن با زیرسیستم های حسابداری و خزانه داری

 • محاسبه مالیات به صورت مستقیم ماهانه یا تعدیل سالیانه

 • امکان دریافت و ارسال اطلاعات به نرم افزار Excel

 • صدور خودکار سند حسابداری حقوق و دستمزد

 • اطلاعات پیش فرض جهت راه اندازی سریع

 • کاربری ساده و آسان با کمترین آموزش

 • امنکان تعریف شعب متعدد بیمه و مالیات

برخی از قابلیت ها

 • امکان مدیریت عوامل حقوق و دستمزد

 • امکان تعریف فرمول محاسباتی برای عوامل

 • مدیریت قراردادها

 • انجام محاسبات تسویه و دیون پرسنل

 • امکان تعریف عوامل مختلف حقوقی در قرارداد

 • غیرفعال کردن کارمندان انصرافی یا اخراجی

 • امکان تعریف گروه های مالیاتی و جدول مالیاتی مربوطه

 • محاسبه بیمه و ایجاد فایل بیمه جهت ارسال به سایت سازمان تامین اجتماعی

 • محاسبه مالیات پرسنل و ایجاد فایل مالیات جهت ارسال به سایت اداره مالیات

 • مدیریت وامهای کارکنان

 • مدیریت کاردکس مرخصی پرسنل

تولید

 • امکان تعریف فرمول های تولید جهت محصولات و نیمه ساخته ها و همچنین استفاده از فرمول های جایگزین

 • امکان ثبت انواع تولید (تولید براساس فرمول، تولید سفارشی، تولید تبدیلی، دمونتاژ)

 • صدور حواله مصرف، رسید تولید محصول و رسید تولید ضایعات به صورت اتوماتیک

 • امکان تغییر فرمول تولیدها به صورت گروهی

 • امکان تهیه گزارش گردش مواد

برخی از قابلیت ها

 • امکان محاسبه قیمت تمام شده مواد اولیه برای محصول نهایی و یا نیمه ساخته

 • امکان تسهیم هزینه های سربار و دستمزد به روش استاندارد و یا واقعی