كارشناسان روابط كار و تامين اجتماعي در مراجع حل اختلاف وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و هيات هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي ، اشتغال ، بيمه بيكاري ، جذب و استخدام و منابع انساني آماده خدمت رساني به جامعه كارگري و كارفرمايي مي باشد .

 

  1. ارائه مشاوره شغلي و اشتغال کارجویان
  2. تامين نيروي انساني کارفرمایان محترم
  3. ثبت نام کلاس های آموزش نرم افزار هلو،اکسل و ورد
  4. مشاوره در خصوص قرارداد کار و تامین اجتماعی
  5. مشاوره و تشکیل پرونده جهت برقراري بيمه بيكاري
  6. راهنمايي از شيوه برخورد با دعاوي كارگري و كارفرمايي و حل اختلاف كارگر و كارفرما
  7. مشاوره و تدريس تخصصي پيرامون قانون كار و تامين اجتماعي

About Bahar Ebrahimi