مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، موجب تسریع و تسهیل در فرآیند امور و ارتقاء عدالت مالیاتی می‌شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد سلمانی، مدیرکل امور مالیاتی کرمان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر کرمان اظهار داشت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی استان می‌توانند بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی و در کمترین زمان ممکن، تکالیف قانونی خود از قبیل ثبت‌نام، تشکیل پرونده، ارائه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات و سایر امور را از طریق سامانه‌های پیش بینی‌شده انجام دهند.
وی همکاری و همراهی مردم در اجرای کامل طرح جامع مالیاتی را مهم برشمرد و افزود: با اجرای این طرح، شاهد افزایش شفافیت اقتصادی، سلامت اداری و در نتیجه اعتماد هر چه بیشتر مودیان به‌نظام مالیاتی خواهیم بود.
مدیرکل امور مالیاتی کرمان با بیان اینکه هرکدام از شهروندان به اندازه‌ای که از منابع جامعه استفاده می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند، تصریح کرد: در نظام مالیات الکترونیکی، مبنای دریافت اطلاعات بر اعتماد به مردم گذاشته شده و بر اساس اطلاعاتی که خود مودیان اظهار و در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور ثبت می‌نمایند، برای دریافت مالیات افراد اقدام می‌شود.
سلمانی خاطرنشان کرد: امید است با همراهی و همسویی همه‌ی فعالان اقتصادی و همت و تلاش وافر همکاران بتوانیم برای استقرار کامل طرح جامع مالیاتی در استان، گام‌های موثر برداریم.

About Bahar Ebrahimi