برگزاری دوره آموزشی تنظیم اظهارنامه مالیاتی با استفاده از نرم افزار هلو

تاریخ و زمان دوره: روز پنجشنبه 27 تیر ماه 1398 از ساعت 14 تا 18

ظرفیت: محدود ( ظرفیت این دوره 30 نفر میباشد که اولویت با افرادی است که زود هنگام ثبت نام کنند.

مخاطبین: نمایندگان هلو، کاربران هلو، حسابداران، مدیران و صاحبان کسب و کار و دانشجویان حسابداری

پیش نیازهای دوره: این دوره با هدف آموزش تنظیم اظهارنامه مالیاتی در نرم افزار هلو و مسائل مربوط به مالیات می باشد و فاقد پیش نیاز است.


 

مدرس دوره: جناب آقای مهندس غفاری
کارشناس ارشد حسابداری
کارشناس ارشد مدیریت MBA شهید بهشتی
مدرس مالیاتی اتحادیه فن آوران رایانه تهران
و اتحادیه آسانسور

 


 

هزینه دوره: هزینه این دوره 2/500/000 ریال می باشد که برای نمایندگان و کاربران نرم افزار هلو که دارای تمدید می باشد رایگان می باشد. حسابداران و دانشجویان حسابداری از تخفیف 50% برخوردار هستند.

About haleafz