معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حوزه آموزش یکی از مهمترین اصول توسعه آموزش علوم پزشکی در کشور است گفت: در حال حاضر ۱۳۶۰ عضو هیأت علمی در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند و مصوب شده که اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام نیز در این دوره شرکت نمایند.
به گزارش ایسنا، دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به برنامه این معاونت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی گفت: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها یکی از ارکان اصلی آموزش علوم پزشکی کشور هستند و در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برنامه‌هایی برای توسعه اعضای هیأت علمی در دست پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه آموزش یکی از زیربناهای توسعه نظام سلامت است و برای هرتحولی در سلامت کشور ابتدا باید آموزش علوم پزشکی متحول شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه‌های این معاونت برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در آموزش سخن گفت و افزود: با تأسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی بسترهای خوبی برای ارائه آموزش‌های الکترونیک در حوزه سلامت فراهم شد.
وی ادامه داد: دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی برگزار شده و در حال حاضر ۱۳۶۰ نفر از اعضای هیأت علمی در این دوره مشغول به تحصیل هستند.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: نهادینه کردن اهمیت آموزش در بین اعضای هیأت علمی می‌تواند تحول چشمگیری در آموزش ایجاد کند و این دوره مجازی هم همین هدف را دنبال می‌کند.
وی اضافه کرد: در همین راستا در هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت مصوب شد که تمامی اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام ملزم به طی دوره مجازی ۹۶ ساعته آموزش پزشکی می‌باشند.
دکتر لاریجانی در ادامه تاکید کرد: در این دوره مفاهیم مختلف حوزه آموزش علوم پزشکی از جمله مفاهیم مرتبط با تحول و نوآوری در آموزش گنجانده شده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، وی ادامه داد: آشنایی اعضای هیأت علمی با این مفاهیم در بدو ورود به نظام سلامت می‌تواند تأثیر زیادی در نقش آموزشی این همکاران در دانشگاه‌ها داشته باشد و بدون شک ارتقای آموزش، زمینه‌های ارتقا در تمامی ارکان حوزه سلامت را به همراه خواهد داشت.

About Bahar Ebrahimi